Nieuwsbericht

Werkhervattingskas beschikking

Op 1 januari 2007 kwam de werkhervattingskas, ook wel Whk genoemd. De Werkhervattingskas is de premie die een werkgever aan de belastingdienst moet betalen als vergoeding voor de Ziektewet– en WGA-uitkeringen, die twee jaar eerder door het UWV zijn betaald aan werknemers van de werkgever. Er staan op de ‘Beschikking gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas’ twee onderdelen. Deze bestaan uit de Individueel gedifferentieerde en Sectoraal gedifferentieerde premie.

 

De Werkhervattingskas beschikking controleren

De belastingdienst heeft voor het aankomende jaar de gedifferentieerd premiepercentage Whk vastgesteld. U kunt deze ‘Beschikking gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas’ voor het einde van het jaar op de mat aantreffen. Het is belangrijk om deze beschikking extra goed te controleren. De belastingdienst maakt met behulp van de gegevens die bij hen beschikbaar zijn een berekening voor het komende jaar. Het kan voorkomen dat de Belastingdienst een foute berekening heeft gemaakt. Bekijk de beschikking daarom extra goed of laat Accent Accountancy er naar kijken.

 

Inhoud van de beschikking

Op de beschikking staat het volgende:

  • Totale bedrag ZW- en WGA-uitkeringen;
  • Rekenpercentage ZW- en WGA-uitkeringen;
  • Gemiddelde premie die moet worden afgedragen om alle uitkeringen te kunnen financieren.

Het is voor de ZW- en WGA-uitkeringen van belang om precies te weten om welke werknemers het gaat. Deze gegevens zijn op te vragen bij het UWV. Voor de beschikking van 2018 gaat het om werknemers die:

  • Werknemers die in 2016 ziek uit dienst zijn gegaan;
  • Werknemers die in 2014 ziek uit dienst zijn gegaan en in 2016 een WGA-uitkering hebben ontvangen.

Wat Accent Accountancy voor u kan betekenen

Vindt u de bovenstaande informatie ingewikkeld of heeft u geen tijd om zelf alles na te lopen?  Wij zijn bereikbaar op de volgende kanalen:

Telefoonnummer: 071 361 56 50
Fax: 071 361 97 50
WhatsApp: 06 27 86 44 53
E-mail: info@accentaccountancy.nl

Voor vragen over de loonadministratie kunt u contact opnemen met Anton Hogendoorn. 

Anton Hogendoorn
T 071 79 000 67
E antonhogendoorn@accentaccountancy.nl