Nieuws

Maatregelen vennootschapsbelasting

september 19, 2019

Tarieven

Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten boven een bedrag van € 200.000

Lees meer

Maatregelen verhuurderheffing

september 19, 2019

Er komt een structurele vermindering van de verhuurderheffing voor nieuwbouw in zogenaamde

Lees meer

Belastingplan 2020 op hoofdlijnen

september 19, 2019

Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Het betreft:

het wetsvoorstel

Lees meer

Maatregelen inkomstenbelasting

september 19, 2019

Tarieven

De al geplande invoering van het tweeschijvenstelsel wordt versneld doorgevoerd, namelijk per 1

Lees meer

Maatregelen loonbelasting

september 19, 2019

Aanpassingen werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) regelt de behandeling in de loonbelasting

Lees meer

Maatregelen omzetbelasting

september 19, 2019

Laag tarief

Voor de levering of het uitlenen van fysieke boeken, dag- en weekbladen en andere periodieke

Lees meer

Bronbelasting op royalty en dividend

september 19, 2019

Om te voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt voor belastingontwijking stelt het kabinet de

Lees meer

Wijzigingen formeel belastingrecht

september 19, 2019

Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer

Er wordt een keuzeregeling ingevoerd waardoor de burger kan

Lees meer

Wijzigingen belastingen van rechtsverkeer

september 19, 2019

Overdrachtsbelasting

Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen gaat omhoog van 6 naar

Lees meer

Aanpassing box 3

september 12, 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief met een voorstel voor aanpassing van box 3 naar de

Lees meer