Nieuws

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen

november 25, 2021

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die hem door andere ondernemers in rekening is gebracht voor de

Lees meer

Premiepercentages en maximum premieloon 2022

november 25, 2021

De staatssecretaris van SZW heeft de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en het

Lees meer

Uitleg correctiebeleid Belastingdienst

november 25, 2021

De Belastingdienst hanteert een correctiebeleid. Op grond van dat beleid wordt geen navorderingsaanslag

Lees meer

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

november 25, 2021

Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een uitspraak richtlijnen gegeven voor beslissingen over de

Lees meer

Gedeeltelijke terugkeer steunpakket

november 18, 2021

Waar het kabinet eerder heeft besloten om het merendeel van de steunmaatregelen voor ondernemers per 1

Lees meer

Start vaststelling TVL Q2 2021

november 18, 2021

Op 29 november begint RVO.nl met de vaststelling van de TVL over het tweede kwartaal van 2021. Vanaf die

Lees meer

Contouren Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen

november 18, 2021

De minister van EZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contouren van de Aanvullende Tegemoetkoming

Lees meer

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangenomen

november 18, 2021

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Belastingplan 2022 aangenomen. Van alle 23 door de Kamer

Lees meer

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bekend

november 18, 2021

Bekendmaking percentage eigenwoningforfait

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer

Lees meer

Aandachtspunten jaarafsluiting

november 11, 2021

Controleer voor het afsluiten van het boekjaar onderstaande punten:

Loonkostenvoordeel (LKV) oudere

Lees meer