Nieuws

Eigenwoningregeling bij uitzending naar buitenland

maart 4, 2021

De Wet IB 2001 bevat een bepaling op grond waarvan een naar het buitenland uitgezonden ambtenaar geacht

Lees meer

Geen reden voor afwaardering vordering op dga

maart 4, 2021

Bron: Hof Den Haag | jurisprudentie | ECLINLGHDHA2021178, BK-20/00324 | 03-02-2021

Lees meer

Verhoging maxima TVL

maart 4, 2021

De maximale subsidiebedragen, die in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen worden

Lees meer

Weigering toekenning NOW

maart 4, 2021

Voor de berekening van loonkostensubsidie van de NOW-1 wordt uitgegaan van het loon over de maand januari

Lees meer

Geen reden voor afwaardering vordering op dga

maart 4, 2021

De winst van een onderneming wordt bepaald met inachtneming van de beginselen van goed koopmansgebruik.

Lees meer

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

februari 25, 2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de btw-heffing over digitale

Lees meer

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

februari 25, 2021

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een subsidieregeling voor de aanschaf van

Lees meer

Opzegverbod tijdens ziekte

februari 25, 2021

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen

Lees meer

Verlenging tijdelijk verlaagde maximale kredietvergoeding

februari 25, 2021

In verband met de coronacrisis is op 10 augustus 2020 het Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding

Lees meer

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

februari 25, 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data van openstelling van de

Lees meer