Nieuws

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

april 15, 2021

De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers. Om recht te hebben op de

Lees meer

Wijziging uitruil overwerkbeloning

april 15, 2021

Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleessector voor het

Lees meer

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

april 15, 2021

De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van discussie. Bij de

Lees meer

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

april 15, 2021

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van een verplichte

Lees meer

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020

april 15, 2021

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie aan

Lees meer

Verkenning leefvormen AOW

april 8, 2021

Bij de uitvoering van de AOW doen zich soms problemen voor doordat de bestaande leefvormdefinities niet

Lees meer

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

april 8, 2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale

Lees meer

Dilemma’s in de NOW

april 8, 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over

Lees meer

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

april 8, 2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlopen van

Lees meer

Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod

april 8, 2021

In het Xella-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever mee moet werken aan de beËindiging

Lees meer