Nieuws

Uitzondering op eis vlakke laadvloer

september 24, 2020

Om voor de heffing van bpm en mrb te kwalificeren als bestelauto dient de laadruimte van het voertuig

Lees meer

Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020

september 24, 2020

Sinds 1 januari 2020 geldt op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een lage WW-premie voor vaste

Lees meer

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

september 24, 2020

In het kader van de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het pensioenakkoord heeft de minister

Lees meer

Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof

september 24, 2020

Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen. De

Lees meer

Belastingplan 2021: aanpassing box 3

september 17, 2020

De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen van

Lees meer

Belastingplan 2021: een overzicht

september 17, 2020

Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) bestaat uit acht wetsvoorstellen. Het pakket BP 2021 is zo

Lees meer

Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

september 17, 2020

Zelfstandigenaftrek

Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht stappen

Lees meer

Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

september 17, 2020

Arbeidskorting

Ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers is vorig

Lees meer

Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting

september 17, 2020

Fiscale behandeling bonus zorgprofessionals COVID-19

Zorginstellingen kunnen voor de zorgprofessionals,

Lees meer

Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting

september 17, 2020

Fiscale coronareserve (COVID-19)

De fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting heeft als doel de

Lees meer