Nieuws

Verlenging afspraken grensarbeiders

januari 14, 2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming is bereikt over

Lees meer

Pilot webmodule DBA gestart

januari 14, 2021

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Door

Lees meer

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

januari 14, 2021

Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het

Lees meer

Tarieven loon- en inkomstenbelasting

januari 7, 2021

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2021 als

Lees meer

Wijzigingen inkomstenbelasting 2021

januari 7, 2021

Eigen woning

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en €

Lees meer

Wijzigingen loonbelasting 2021

januari 7, 2021

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2021 enkele zaken gewijzigd.

Privégebruik auto

Werknemers

Lees meer

Milieulijst 2021 vastgesteld.

december 24, 2020

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2021 vastgesteld. Deze lijst

Lees meer

Verlenging kredietgaranties corona tot 1 juli 2021

december 24, 2020

De subsidiemodule Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) en de subsidiemodule

Lees meer

Extra steunmaatregelen i.v.m. lockdown en verplichte winkelsluiting

december 24, 2020

In verband met de verzwaring van de lockdown en de verplichte winkelsluiting heeft het kabinet extra

Lees meer

Geen hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2021

december 24, 2020

Sinds 1 januari 2020 geldt een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele

Lees meer