Nieuws

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

maart 13, 2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de

Lees meer

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

maart 13, 2019

Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot

Lees meer

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

maart 13, 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het

Lees meer

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

maart 6, 2019

Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter

Lees meer

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

maart 6, 2019

Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat

Lees meer

Tot 1.000 km is een auto nieuw

maart 6, 2019

Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de invoer

Lees meer

Probleem uitvoering kindgebonden budget

februari 28, 2019

De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget en al

Lees meer

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

februari 28, 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een

Lees meer

Transitievergoeding bij einde dienstverband

februari 28, 2019

Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief van de

Lees meer

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

februari 20, 2019

In een procedure in kort geding vroeg een ex-werknemer schorsing van het met zijn vorige werkgever

Lees meer