Nieuws

Motiveringsvereiste concurrentie- en relatiebeding

april 9, 2020

Een concurrentie- en een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst moeten schriftelijk zijn vastgelegd om

Lees meer

Aflossing rekening-courant via dividend

april 9, 2020

De rekening-courantschuld van een dga aan zijn bv liep in een reeks van jaren op van ruim € 700.000

Lees meer

Vermindering erfbelasting met schenkbelasting over fictieve verkrijging

april 9, 2020

Een schenking die binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker is gedaan wordt aangemerkt als een

Lees meer

Aanpassingen Tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud van werkgelegenheid

april 8, 2020

Nog voordat het UWV het aanvraagloket voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van

Lees meer

Aanvulling en uitbreiding coronamaatregelen

april 8, 2020

Het kabinet heeft het pakket maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis uitgebreid en aangevuld met

Lees meer

Terugbetaling ontvangen vergoeding geen negatief resultaat

april 2, 2020

Hof Den Haag is van oordeel dat een terugbetaling van een ontvangen vergoeding voor het verrichten van

Lees meer

Vakantiedagen en coronacrisis

april 2, 2020

Door de coronacrisis leven er veel vragen over vakantiedagen. Kan de werkgever een werknemer verplichten

Lees meer

Bijzonder uitstel belastingbetaling

april 2, 2020

Ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of dreigen te komen, kunnen de

Lees meer

Exportkredietverzekering verruimd per 26 maart

april 2, 2020

Ondernemers, die exporteren, kunnen het risico dat hun buitenlandse afnemer niet betaalt afdekken door

Lees meer

NOW-regeling op 6 april van start

april 1, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor

Lees meer