Nieuws

Verlengen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups

september 23, 2021

Het loon van de dga van een innovatieve start-up mag voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling

Lees meer

Verlaging tarief verhuurderheffing

september 23, 2021

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer heeft het kabinet besloten dat in de sociale sector in

Lees meer

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting

september 23, 2021

De tarieven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting veranderen marginaal, met uitzondering van de

Lees meer

Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden

september 23, 2021

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën beschreven welke

Lees meer

Bijtelling emissievrije auto

september 23, 2021

De verlaagde bijtelling voor emissievrije personenauto’s blijft bestaan. De verlaagde bijtelling

Lees meer

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

september 23, 2021

Er komt een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling voor de vergoeding van thuiswerkkosten van

Lees meer

Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

september 23, 2021

Volgens de huidige wetgeving worden aandelenoptierechten in de loonsfeer belast op het moment waarop zij

Lees meer

Systematiek S&O-afdrachtvermindering

september 23, 2021

Het kabinet stelt voor om de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) op een tweetal

Lees meer

Aanpassingen bpm

september 23, 2021

De CO2-uitstoot van een personenauto vormt de grondslag van de bpm. Voor conventionele auto’s en

Lees meer

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

september 23, 2021

De MIA is een subsidieregeling voor de investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Per 1 januari

Lees meer