Nieuws

Minimumloon per 1 juli 2021

mei 6, 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan

Lees meer

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021

mei 6, 2021

De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als doel om bedrijven voldoende liquide

Lees meer

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

mei 6, 2021

De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling in hun

Lees meer

Onzakelijke borgstelling

mei 6, 2021

Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan of ten behoeve van

Lees meer

Aftrek elders belast tweede woning in buitenland

mei 6, 2021

De Wet IB 2001 geeft fiscale partners de keuze om de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen onderling

Lees meer

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen

april 29, 2021

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het wetsvoorstel wijzigt de

Lees meer

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

april 29, 2021

Op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel worden

Lees meer

Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord

april 22, 2021

In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van FinanciËn aangekondigd dat er een regeling komt

Lees meer

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

april 22, 2021

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloedverwant en

Lees meer

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding

april 22, 2021

Een werkgever is wettelijk verplicht om bij beËindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer op

Lees meer