Nieuws

Heretikettering auto van de zaak

mei 22, 2019

Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden

Lees meer

Kamervragen belastingheffing van dga

mei 22, 2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch

Lees meer

Rendabel maken van vermogen

mei 22, 2019

Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel

Lees meer

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

mei 15, 2019

Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen

Lees meer

Aftrek dieetkosten

mei 15, 2019

De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan

Lees meer

Afzien van vergoeding door vrijwilliger

mei 8, 2019

Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet

Lees meer

Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving

mei 8, 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter implementatie van een Europese

Lees meer

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

mei 8, 2019

De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens

Lees meer

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

mei 2, 2019

De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn

Lees meer

WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel

mei 1, 2019

Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt in beginsel aangesloten bij de

Lees meer