Nieuws

Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

januari 23, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de effectiviteit van het

Lees meer

Subsidieregeling SLIM op 2 maart open

januari 23, 2020

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) wordt op 2

Lees meer

Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden

januari 23, 2020

Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor hij werkt, moet voor zijn

Lees meer

Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto

januari 16, 2020

De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking

Lees meer

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer.

januari 16, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de

Lees meer

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

januari 16, 2020

Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie

Lees meer

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

januari 9, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse

Lees meer

Gebruikelijk loon 2020

januari 8, 2020

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap

Lees meer

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

januari 3, 2020

Eigen woning
Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en €

Lees meer

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

januari 3, 2020

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2020 als

Lees meer