Nieuws

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

januari 17, 2019

In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

Lees meer

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

januari 17, 2019

De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden

Lees meer

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

januari 17, 2019

Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25

Lees meer

Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga

januari 17, 2019

Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de bv vormt een

Lees meer

Besteding geleend geld aan eigen woning

januari 10, 2019

Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning wordt

Lees meer

Te late inkeer

januari 10, 2019

Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer

Lees meer

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

januari 10, 2019

Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van

Lees meer

Winst bij verkoop grond belast

januari 10, 2019

Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het

Lees meer

Zwarte lijst laagbelastende landen

januari 4, 2019

Nederland heeft een lijst van laagbelastende landen samengesteld, die wordt gebruikt bij nieuwe

Lees meer

Tarieven en heffingskortingen 2019

januari 4, 2019

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2019 als

Lees meer