Nieuws

Pakket Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer

november 19, 2020

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het pakket Belastingplan 2021 vormen,

Lees meer

Premiepercentages en premieloon 2021 vastgesteld

november 19, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de Algemene Ouderdomswet

Lees meer

Goedkeurend besluit 30%-regeling

november 19, 2020

Vooruitlopend op de Eindejaarsregeling 2020 heeft de staatssecretaris een besluit met een goedkeuring

Lees meer

Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof

november 19, 2020

De richtlijn (EU) 2019/1158 is bedoeld om het evenwicht tussen werk en privéleven en de gelijke

Lees meer

Zesde voortgangsbrief “Werken als zelfstandige”

november 19, 2020

Het onderscheid tussen werken als zelfstandige en als werknemer is van belang voor de inhoudingsplicht

Lees meer

Bijtelling privégebruik fiets

november 12, 2020

Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het

Lees meer

Investeringsaftrek

november 12, 2020

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt voor investeringen boven € 2.400 tot een

Lees meer

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

november 12, 2020

De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief is van toepassing over de eerste

Lees meer

Bijtelling privégebruik auto

november 12, 2020

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer

Lees meer

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

november 12, 2020

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon

Lees meer