Nieuws

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan

november 16, 2018

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het Belastingplan 2019 vormen, aangenomen. Het

Lees meer

Optimaliseer uw giftenaftrek

november 15, 2018

De giften, die u doet aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI, zijn

Lees meer

Denk aan de gebruikelijkloonregeling

november 15, 2018

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werkzaamheden voor de bv ten minste een

Lees meer

Leen geld uit aan uw kinderen voor hun eigen woning

november 15, 2018

Wanneer u (een deel van) de benodigde financiering voor de eigen woning aan uw kinderen verzorgt, kan dat

Lees meer

Vergeet niet om WBSO aan te vragen

november 15, 2018

Voor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) dat wordt uitgevoerd door uw personeel heeft u recht op een

Lees meer

Controleer uw hypotheek(rente)

november 15, 2018

Gezien de lage rente, die u krijgt op uw spaartegoed, kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen

Lees meer

Beperk de belastingheffing in box 3

november 15, 2018

Het vermogen van een natuurlijke persoon, dat niet in box 1 of in box 2 valt, valt in box 3. In box 1

Lees meer

Vermogensoverheveling naar de (klein)kinderen

november 15, 2018

Na uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. Uw erfgenamen moeten over hun aandeel in de

Lees meer

Wat doet u met de pensioenvoorziening in de bv?

november 15, 2018

De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening op te bouwen is in 2017 afgeschaft. Tot en

Lees meer

Optimaliseer de investeringsaftrek

november 15, 2018

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, die is bedoeld om de investeringen in

Lees meer