Nieuws

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

augustus 6, 2020

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. Wel

Lees meer

Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting

augustus 6, 2020

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een voorwaardelijke eindafrekening in de

Lees meer

Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

augustus 6, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept van de tijdelijke subsidieregeling

Lees meer

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

juli 30, 2020

Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang

Lees meer

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

juli 30, 2020

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove

Lees meer

Privégebruik auto en omzetbelasting

juli 30, 2020

Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel

Lees meer

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

juli 23, 2020

Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een

Lees meer

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

juli 23, 2020

Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst

Lees meer

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

juli 23, 2020

Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van deze

Lees meer

Uw NOW-aanvraag afronden 

juli 16, 2020

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geeft door corona

Lees meer