Nieuws

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

juli 22, 2021

Naast de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers hebben werkgevers de verplichting

Lees meer

Mededeling verrekening door Belastingdienst

juli 22, 2021

De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst de bevoegdheid om aan een belastingschuldige

Lees meer

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

juli 22, 2021

Belastingheffing is te beschouwen als regulering van eigendom in de zin van artikel 1 van het Eerste

Lees meer

Steunmaatregel varend erfgoed

juli 15, 2021

Onderdeel van het aanvullende steunpakket voor de culturele en creatieve sector is een regeling voor het

Lees meer

Verplicht eigen risico Zvw 2022

juli 15, 2021

Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele jaren bevroren op € 385.

Lees meer

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

juli 15, 2021

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting

Lees meer

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

juli 15, 2021

De regeling van het aanmerkelijk belang in de Wet IB 2001 is bedoeld om de voordelen, die een

Lees meer

Publicatie Garantieregeling Evenementen

juli 8, 2021

De staatssecretaris van EZK heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat de Europese Commissie de tijdelijke

Lees meer

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021

juli 8, 2021

De minister van SZW heeft de bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals deze met ingang van 1

Lees meer

Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

juli 8, 2021

De staatssecretaris van Financiën is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de giftenaftrek en

Lees meer