Nieuws

Conceptwetsvoorstel invoering minimumtarief zelfstandigen

november 7, 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter invoering van een

Lees meer

Genietingstijdstip loon

november 7, 2019

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking

Lees meer

AOW-leeftijd blijft 67 jaar en drie maanden in 2025

november 7, 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de

Lees meer

Opzegging door werknemer niet voorwaardelijk gedaan

oktober 31, 2019

De wetgever heeft de werknemer willen behoeden voor de ernstige gevolgen die vrijwillige beëindiging

Lees meer

Minimumloon per 1 januari 2020

oktober 31, 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en

Lees meer

Aanslag tijdig vastgesteld

oktober 31, 2019

Een belastingaanslag is tijdig vastgesteld als deze binnen de voor het vaststellen van de aanslag

Lees meer

Snelle verbreking arbeidsovereenkomst kost werkgever geld

oktober 24, 2019

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden opgenomen. Tijdens de proeftijd

Lees meer

Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen

oktober 17, 2019

Bij betaling van een belastingaanslag nadat de betaaltermijn is verstreken, brengt de Ontvanger

Lees meer

Woning in aanbouw en eigenwoningregeling

oktober 17, 2019

De Wet IB 2001 bevat een definitie van het begrip eigen woning. Daaronder wordt mede begrepen een woning

Lees meer

Subsidieregeling sanering varkenshouderij

oktober 17, 2019

De eerder dit jaar aangekondigde en in concept gepubliceerde Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Lees meer