Nieuws

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

juli 18, 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het

Lees meer

Commissie belastingheffing multinationals

juli 18, 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over maatregelen

Lees meer

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

juli 18, 2019

Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het salaris en

Lees meer

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

juli 11, 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding.

Lees meer

Commissaris geen btw-ondernemer

juli 11, 2019

Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet

Lees meer

Forfaits in het belastingstelsel

juli 11, 2019

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het

Lees meer

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

juli 11, 2019

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten,

Lees meer

NHG en flexibel inkomen

juli 4, 2019

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een vangnet voor het geval de woningeigenaar zijn hypotheek niet

Lees meer

Werken als zelfstandige

juli 4, 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd

Lees meer

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

juli 4, 2019

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt

Lees meer