Nieuwsbericht

Spaar BV

Een Spaar BV is een reguliere Besloten Vennootschap. Een besloten vennootschap, ofwel een BV, is een rechtspersoon en als bestuurder bent u in dienst van het bedrijf. Hierdoor bent u niet aansprakelijk voor eventuele schulden, behalve in bepaalde gevallen. Het is mogelijk om met meerdere personen een bv op te richten. Het is opgericht voor particulieren met spaargeld die nauwelijks rendement ontvangen over hun spaargeld. Voor een Spaar BV zijn meerdere benamingen mogelijk. 

Voor- en nadelen

De Spaar BV is geschikt voor ouderen en vermogende particulieren met vermogens vanaf €150.000. Het voordeel is dat niet het gehele vermogen, maar slechts het werkelijke rendement is belast. Door de historisch lage rente zorgt box 3 ervoor dat spaarders meer belasting moeten betalen dan dat ze rente over hun vermogen ontvangen. Aan een Spaar BV kleeft één nadeel, namelijk: de kosten voor oprichting en de administratie. Voor een Spaar BV moeten een jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting worden gedaan.

Spaar BV oprichten

Het oprichten van een Spaar BV brengt dus kosten met zich mee. De eerste kostenpost is die van de KvK-inschrijving. Voor de inschrijving van een nieuwe onderneming of organisatie in het Handelsregister betaalt u een eenmalige inschrijfvergoeding van € 50. Als u bij uw inschrijving een uittreksel wilt kopen van uw bedrijf kost dat € 15. Sommige banken vragen om een uittreksel, en groothandels vragen altijd om een uittreksel.

Naast de kosten voor de KvK-inschrijving is het ook verplicht om een administratie bij te houden. De Spaar BV hoeft echter alleen een aangifte vennootschapsbelasting en een jaarrekening te deponeren. Btw-aangifte is niet nodig, omdat de BV in beginsel niet btw-plichtig is.

 

Stappenplan

Nadat de Spaar BV is opgericht en is ingeschreven bij de KvK is het mogelijk om een bankrekening voor de BV te openen. Op deze bankrekening kunt u eventueel uw aandelen volstorten. Binnen 6 weken ontvangt u een fiscaal nummer van de Belastingdienst. Naast een bankrekening en fiscaal nummer, zijn er ook contracten voor een rekening-courant en verlaging van het DGA-salaris beschikbaar.

Meer weten over dit onderwerp?

Accent Accountancy heeft de Spaar BV hierboven in een notendop uitgelegd. Wilt u meer informatie of heeft u advies nodig van een betrouwbare, eerlijke en gespecialiseerde professional? Accent Accountancy geeft heldere adviezen. We nemen er de tijd voor, bekijken alle relevante aspecten en houden uw doelen voor ogen. Bovendien onderhouden wij intensief contact. Dan kunnen we tijdig bepaalde zaken signaleren en direct actie ondernemen.

T: 071 361 56 50
M: 06 27 86 44 53
E: info@accentaccountancy.nl