Nieuws archief

Pand van Accent Accountancy B.V.
Toepassing innovatiebox

Een belastingplichtige kan gebruik maken van de innovatiebox als hij een immaterieel activum heeft

VorigeVolgende