Termijn aanvraag OVK verlengd

Termijn aanvraag OVK verlengd

De subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) is een opslag op de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Omdat de aanvraagperiode voor de TVL is verlengd, heeft de minister van LNV besloten om ook de aanvraagperiode voor de OVK te verlengen. De openstelling van de regeling is verlengd tot en met 30 september 2021, 17.00 uur.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | besluit | Staatscourant 2021, Nr. 39924, WJZ/ 21208791 | 30-08-2021

Het meest recente nieuws in de wereld van Accountancy

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting

september 23, 2021

De tarieven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting veranderen marginaal, met uitzondering van de

Lees meer

Verlaging tarief verhuurderheffing

september 23, 2021

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer heeft het kabinet besloten dat in de sociale sector in

Lees meer

Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden

september 23, 2021

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën beschreven welke

Lees meer