Nieuws

Uitstel aflossing Tozo-lening

december 24, 2020

Een van de onderdelen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is de

Lees meer

Energielijst 2021 vastgesteld

december 24, 2020

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst 2021 vastgesteld. In deze lijst zijn

Lees meer

AOW-leeftijd ook in 2026 67 jaar

december 17, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de AOW-leeftijd en de aanvangsleeftijd voor de

Lees meer

Wetsvoorstellen Belastingplan 2021 aangenomen door Eerste Kamer

december 17, 2020

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2021 aangenomen, inclusief de novelle

Lees meer

Belastingplicht vennootschapsbelasting

december 17, 2020

De onderworpenheid van een lichaam aan de vennootschapsbelasting voor een jaar vloeit voort uit de wet.

Lees meer

Aanvragen NOW vierde kwartaal 2020 weer mogelijk

december 15, 2020

De derde fase van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, kortweg de

Lees meer

De BIK in relatie tot investeringen in het buitenland

december 10, 2020

De BIK is een crisismaatregel en heeft als doel de Nederlandse investeringen te stimuleren. De BIK bevat

Lees meer

Bedragen diverse uitkeringen 2021 bekendgemaakt

december 10, 2020

Per 1 januari 2021 worden allerlei bedragen in de regelgeving betreffende de sociale verzekeringen

Lees meer

Herziening ineens aftrek voorbelasting

december 10, 2020

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die drukt op door hen aangeschafte goederen en

Lees meer

Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen

december 10, 2020

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet

Lees meer