Nieuws

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

augustus 1, 2019

De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren.

Lees meer

Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet

augustus 1, 2019

Leden van de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën gevraagd om de zogenaamde

Lees meer

Aftrek voorbelasting verhuurde verdieping woning

juli 25, 2019

De Belastingdienst corrigeerde de eerder verleende teruggaven omzetbelasting door het opleggen van een

Lees meer

Kartelverbod zzp‘ers

juli 25, 2019

Het is verboden voor ondernemingen om onderling prijsafspraken te maken. Het maken van prijsafspraken

Lees meer

Box 3-heffing

juli 25, 2019

Op 26 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om de bezwaarschriften tegen

Lees meer

Geen verplichte ontbinding slapend dienstverband

juli 25, 2019

Over de vraag of een werkgever verplicht is een slapend dienstverband op te zeggen zijn diverse

Lees meer

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

juli 18, 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het

Lees meer

Commissie belastingheffing multinationals

juli 18, 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over maatregelen

Lees meer

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

juli 18, 2019

Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het salaris en

Lees meer

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

juli 11, 2019

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten,

Lees meer