Nieuws

Verdeling koopsom onderneming

februari 20, 2019

Bij de verkoop van een onderneming of van ondernemingsvermogen wordt de onderverdeling, die in de

Lees meer

Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

februari 20, 2019

De Successiewet merkt in bepaalde gevallen de waardestijging van aandelen in een vennootschap als gevolg

Lees meer

Forensenbelasting

februari 20, 2019

Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun

Lees meer

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

februari 20, 2019

Er is een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door

Lees meer

Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

februari 20, 2019

Bij het staken van de onderneming wordt de door de ondernemer gevormde oudedagsreserve tot de

Lees meer

Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

februari 13, 2019

Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen is belastingheffing in

Lees meer

Discriminatie sollicitante

februari 13, 2019

De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en

Lees meer

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

februari 13, 2019

De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder

Lees meer

Oplopende schuld dga

februari 13, 2019

Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal

Lees meer

Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

februari 7, 2019

Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven aan hun

Lees meer