Nieuws

Investeringsaftrek 2020

januari 3, 2020

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te

Lees meer

Bedragen kindregelingen 2020

januari 3, 2020

Kinderbijslag
Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per kind per

Lees meer

Wijzigingen loonbelasting 2020

januari 3, 2020

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2020 enkele zaken gewijzigd.

Privégebruik auto
Werknemers

Lees meer

Aftrekposten voor ondernemers in 2020

januari 3, 2020

Oudedagsreserve
De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2020 9,44% van de

Lees meer

Belastingplan 2020 c.s. aangenomen door Eerste Kamer

december 19, 2019

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen die het Belastingplan 2020 vormen aangenomen. Het gaat om de

Lees meer

Fiets van de zaak, vragen en antwoorden

december 12, 2019

Het ministerie van Financiën heeft vragen en antwoorden over de fiets van de zaak gepubliceerd. Per

Lees meer

Nota n.a.v. verslag Belastingplan 2020

december 12, 2019

De wetsvoorstellen, die tot het Belastingplan 2020 behoren, zijn in behandeling bij de Eerste Kamer. De

Lees meer

Na overlijden betaalde zorgkosten niet aftrekbaar bij overledene

december 12, 2019

Specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar voor de inkomsten, voor zover de aftrekdrempel wordt overschreden.

Lees meer

Hoge transitievergoeding bij ontbinding contract arbeidsongeschikte werknemer kort voor pensioendatum

december 12, 2019

De kantonrechter in Rotterdam heeft in kort geding een werkgever veroordeeld om de arbeidsovereenkomst

Lees meer

Kamervragen verplicht gebruik eHerkenning

december 12, 2019

Ondernemers loggen tot nu toe in op de website van de Belastingdienst met behulp van gebruikersnaam en

Lees meer