Nieuws

Aansprakelijkheid ongeval werknemer

juni 5, 2019

De werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn

Lees meer

Aanpassing bijstand voor ondernemers

juni 5, 2019

Het kabinet heeft laten weten dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020 wordt

Lees meer

Wijziging uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

juni 5, 2019

In verband met de wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting per 1 januari

Lees meer

Minimumloon juli 2019

mei 28, 2019

Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon naar 21

Lees meer

Opzegverbod zwangerschap

mei 28, 2019

Gedurende een zwangerschap van een werkneemster geldt een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst

Lees meer

Implementatie verlengd betaald ouderschapsverlof

mei 28, 2019

De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een principeakkoord bereikt over

Lees meer

Rendabel maken van vermogen

mei 22, 2019

Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel

Lees meer

Kamervragen belastingheffing van dga

mei 22, 2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch

Lees meer

Heretikettering auto van de zaak

mei 22, 2019

Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden

Lees meer

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

mei 15, 2019

Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen

Lees meer