Nieuws

Tijdelijke verhuur tuinhuis

oktober 1, 2020

De eigen woning kent een aparte regeling in de inkomstenbelasting. Anders dan andere

Lees meer

WBSO in 2021

oktober 1, 2020

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de tarieven voor de WBSO voor 2021 bekend

Lees meer

Baangerelateerde investeringskorting

oktober 1, 2020

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn de contouren van de

Lees meer

Derde steunpakket coronacrisis

oktober 1, 2020

Naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer over het derde steun- en herstelpakket ter bestrijding

Lees meer

Uitstel invoering vermogenstoets Tozo

oktober 1, 2020

De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen die

Lees meer

Aanpassing NOW-1 en NOW-2

oktober 1, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerste en tweede tijdelijke Noodmaatregel

Lees meer

Formulier deskundigenverklaring aanvraag NOW

oktober 1, 2020

In een aantal gevallen is voor de aanvraag tot vaststelling van de loonkostensubsidie van de NOW-regeling

Lees meer

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

september 24, 2020

In het kader van de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het pensioenakkoord heeft de minister

Lees meer

Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020

september 24, 2020

Sinds 1 januari 2020 geldt op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een lage WW-premie voor vaste

Lees meer

Uitzondering op eis vlakke laadvloer

september 24, 2020

Om voor de heffing van bpm en mrb te kwalificeren als bestelauto dient de laadruimte van het voertuig

Lees meer