Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Deze tegemoetkoming wordt aangeduid met de term jeugd-lage inkomensvoordeel of jeugd-LIV. Voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat de werknemer een gemiddeld uurloon verdient dat binnen een leeftijdsafhankelijke bandbreedte valt. De minister van SZW heeft de grenzen van de bandbreedte van het uurloon voor de toepassing van het jeugd-LIV voor het jaar 2021 vastgesteld. De bedragen zijn afhankelijk van de leeftijd van de werknemer op 31 december 2020.

 Leeftijd bereikt op 31-12-2020  ondergrens  bovengrens
 20 jaar  € 8,43  € 10,48
 19 jaar  € 6,32  € 9,38
 18 jaar  € 5,27  € 7,04
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | nr. 2021-0000068338, Staatscourant 2021, Nr. 25805 | 25-05-2021

Het meest recente nieuws in de wereld van Accountancy

Mededeling verrekening door Belastingdienst

juli 22, 2021

De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst de bevoegdheid om aan een belastingschuldige

Lees meer

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

juli 22, 2021

Belastingheffing is te beschouwen als regulering van eigendom in de zin van artikel 1 van het Eerste

Lees meer

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

juli 22, 2021

Naast de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers hebben werkgevers de verplichting

Lees meer